RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 11 lipca 2018 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec:

15 czerwca 2018 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
 2. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
 3. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łajscach;
 4. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
 6. Projekt uchwały w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków;
 7. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi zlokalizowanej w m. Piotrówka na dz. o nr 38/1 oraz na dz. o nr 39 w m. Łubno Opace;
 8. Projekt uchwały w sprawie: przejęcia do realizacji od Powiatu Jasielskiego zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miejscowości Tarnowiec”;
 9. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Jasło przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej;
 10. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnowiec’’;
 11. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezówka
 12. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Czeluśnica;
 13. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Dobrucowa;
 14. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Gąsówka;
 15. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Gliniczek;
 16. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Glinik Polski;
 17. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łajsce;
 18. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łubienko;
 19. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łubno Opace;
 20. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łubno Szlacheckie;
 21. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Glinik;
 22. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Potakówka;
 23. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Roztoki;
 24. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sądkowa;
 25. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnowiec;
 26. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Umieszcz;
 27. Projekt uchwały wsprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wrocanka.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 07.06.2018
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 10 813