RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 19 września 2018 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec:

30 sierpnia 2018 r.

  1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
  3. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
  4. Projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnowiec i jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;
  5. Projekt uchwały w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na te-renie Gminy Tarnowiec;
  6. Projekt uchwały w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tarnowiec;
  7. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 24.08.2018
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 11 019