RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 20 marca 2019 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec:

18 lutego 2019 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
 2. Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ,,Łącznik pomiędzy siecią MPGK Jasło a siecią GPGK Tarnowiec’’;
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego" w miejscowości Czeluśnica;
 4. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tarnowiec a Miastem Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
 5. Projekt uchwały w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;
 6. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 7. Projekt uchwały w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113766R Tarnowiec-Wrocanka;
 8. Projekt uchwały w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113751R Gliniczek-Roztoki;
 9. Projekt uchwały w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113774R Brzezówka; dz. 255/2;
 10. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2019;
 11. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2019 rok.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 13.02.2019
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 11 645