RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Łubnie Szlacheckim powołanej do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

Zarządzenia Wójta - 2019 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 roku.
 2. Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2019 roku.
 3. Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.
 4. Zarządzanie Nr 4/2019 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 r.
 5. Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.
 6. Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec
 7. Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.
 8. Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020
 9. Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych na rok szkolny 2019/2020.
 10. Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok
 11. Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2019 roku.
 12. Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 roku.
 13. Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie: wdrożenia metodologii przeprowadzania analizy ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 14. Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do przeprowadzania badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 roku.
 15. Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Tarnowiec.
 16. Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Tarnowiec.
 17. Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie: ustalenia wzorów druków wyborczych stosowanych w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Tarnowiec
 18. Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 roku.
 19. Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 roku.
 20. Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 21. Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec
 22. Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu.
 23. Zarządzenie Nr 26/2019 ws prawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 10.03.2019
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 07.01.2019
Dokument oglądany razy: 629