RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 27 maja 2019 r.

Posiedzenia komisji

7 maja 2019 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 07 maja 2019r. ( tj. wtorek) o godz. 11:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2018 rok.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Zdzisław Łopatkiewicz


6 maja 2019 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 06 maja 2019r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza:
  • sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2018 rok,
  • sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu,
  • sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu,
  • informacji o stanie mienia gminy Tarnowiec na dzień 31.12.2018r.
 2. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 18 kwietnia 2019r. dot. wyrażenia opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Tarnowiec dz.nr ewid. 371/2 położonej w miejscowości Łubno Szlacheckie.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury

Teresa GrzesikOpublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 30.04.2019
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 16.02.2010
Dokument oglądany razy: 5 078