RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Rozpatrzenie petycji: Uchwała nr XVI/106/2019 w sprawie: rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Petycje

Petycje zgłoszone w 2019 r.

  • Data złożenia petycji: 21.08.2019 r.
  • Podmiot wnoszący petycję: Konrad Cezary Łakomy Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego
  • Przedmiot petycji: wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami CBA zamartymi w dokumencie pt."Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych"
  • Skan petycji.
  • Podmiot rozpatrujący petycję: Rada Gminy TarnowiecOpublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 20.11.2019
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 20.11.2019
Dokument oglądany razy: 141