RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 29 listopada 2019 r.

Posiedzenia komisji

26 listopada 2019 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 listopada 2019r. ( tj. wtorek) o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Zdzisław Łopatkiewicz


26 listopada 2019 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 listopada 2019r. (tj. wtorek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  2. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
Danuta Karp


29 listopada 2019 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2019r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  2. Analiza opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Analiza zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
  4. Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2019 roku.
  5. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury
Teresa GrzesikOpublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 25.11.2019
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 16.02.2010
Dokument oglądany razy: 5 207