RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.12.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 27 stycznia 2019 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec:

20 grudnia 2019 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026;
 3. Projekt uchwały w sprawie:uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
 4. Projekt uchwały w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok:
 5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
 6. Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku "Wesoły Kundelek" w Lesku;
 7. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/305/2018 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Tarnowiec;
 8. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
 9. Projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników;
 10. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2024 z perspektywą do 2026";
 11. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;
 12. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2020 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2019/2020.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 17.12.2019
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 12 362