RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.01.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 27 luty 2019 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec:

27 stycznia 2019 r.

  1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok,
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030.
  3. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  4. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 387/3,
  5. Projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+750 – 5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R Czeluśnica - Gąsówka w km 0+009 – 0+017 strona lewa w miejscowości Czeluśnica w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika,
  6. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec,
  7. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tarnowiec,
  8. Projekt uchwały w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Tarnowiec przez Urząd Gminy w Tarnowcu,
  9. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2020 rok.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 24.01.2020
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 12 437