RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.07.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 07 sierpnia 2020 r.

Posiedzenia komisji

13 lipca 2020 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 lipca 2020r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Tarnowiec.
  2. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Tarnowiec w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Tarnowiec nieruchomości położonych w miejscowości Łubno Opace o nr ewid. działek 352/2, 448/2.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury

Teresa Grzesik


10 lipca 2020 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lipca 2020r. (tj. piątek) o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.
  2. Podział środków finansowych z rezerwy, na kluby sportowe.
  3. Sprawy różne.


Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
Danuta KarpOpublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 09.07.2020
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 16.02.2010
Dokument oglądany razy: 5 642