RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.03.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Akty archiwalne

Akty prawa miejscowego - 2009

 1. Uchwała Nr XXVI/196/09 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 2. Uchwała Nr XXVII/212/09 w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 3. Uchwała Nr XXVIII/216/09 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr XXXIV/243/09 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Farma Wiatrowa" w Gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 5. Uchwała Nr XXXIV/261/09 w sprawie: ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Tarnowcu.
 6. Uchwała Nr XXXIV/254/09 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała Nr XXXIV/255/09 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 8. Uchwała Nr XXXIV/262/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
 9. Uchwała Nr XXXVI/267/09 w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
 10. Uchwała Nr XXXVII/269/09 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 11. Uchwała Nr XXXNII/271/09 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 12. Uchwała Nr XXXNII/274/09 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 11.03.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 11.03.2010
Dokument oglądany razy: 1 673