RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.03.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie zarządzenia

Zarządzenia Wójta - 2010 rok

  1. Zarządzenie Nr 01/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Umieszcz, Glinik Polski, Łajsce, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
  2. Zarządzenie Nr 02/10 w sprawie: planu wykonawczego budżetu oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
  3. Zarządzenie Nr 03/10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec przeznaczonej do oddania w najem.
  4. Zarządzenie Nr 4/10 w sprawie: wyznaczenia na rok 2010 podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
  5. Zarządzenie Nr 8/10 wsprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  6. Zarządzenie Nr 09/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Domu Ludowego w Tarnowcu.
  7. Zarządzenie Nr 12/10 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, e tym kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
    - Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 15.03.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 03.02.2010
Dokument oglądany razy: 1 304