RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wykonanie remontu przepustu na cieku wodnym w miejscowości Wrocanka

Zapytania ofertowe do 130000 zł

Zapytania ofertowe do 130000 zł - 2021 rok


Zakup asortymentu kuchennego do domów ludowych Gminy Tarnowiec w ramach funduszy sołeckich


Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.
"Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 139/2 w miejscowości Tarnowiec"


Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych rozbudowy odcinków oświetlenia na terenie Gminy Tarnowiec 2021 rok


Wykonanie corocznych przeglądów budynków będących własnością Gminy Tarnowiec


Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP Wrocanka, Gmina Tarnowiec


Wykonanie instalacji CO w Domu Ludowym w UmieszczuOpublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 11.02.2021
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 15.01.2021
Dokument oglądany razy: 1 299