RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.04.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie zarządzeń

Zarządzenia Wójta - 2010 rok

 1. Zarządzenie Nr 01/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Umieszcz, Glinik Polski, Łajsce, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 02/10 w sprawie: planu wykonawczego budżetu oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 3. Zarządzenie Nr 03/10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec przeznaczonej do oddania w najem.
 4. Zarządzenie Nr 4/10 w sprawie: wyznaczenia na rok 2010 podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
 5. Zarządzenie Nr 8/10 wsprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 6. Zarządzenie Nr 09/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Domu Ludowego w Tarnowcu.
 7. Zarządzenie Nr 11/10 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 8. Zarządzenie Nr 12/10 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, e tym kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
  - Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 9. Zarządzenie Nr 13/10 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarku Komunalnej w Tarnowcu.
 10. Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły im. H. Sienkiewicz w Łajscach.
 11. Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im M. Kopernika w Brzezówce.
 12. Zarządzenie Nr 16/10 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2009 rok.
 13. Zarządzenie Nr 17/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowana i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Umieszcz, Łajsce, stanowiące własność Gminy Tarnowiec.
 14. Zarządzenie Nr 20/10 w sprawie: zmiany budżetu i planu wykonawczego budżetu Gminy.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 15.04.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 03.02.2010
Dokument oglądany razy: 1 385