RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.04.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie uchwał

Uchwały Rady Gminy - 2003 rok

 1. Uchwała Nr IV/27/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/24/02 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji oraz wysokości diety dla radnych.
 2. Uchwała Nr IV/28/03 w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 3. Uchwała Nr IV/29/03 w sprawie: dokonywania czynności z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec wobec Wójta Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr IV/30/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 5. Uchwała Nr IV/31/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 6. Uchwała Nr IV/32/03 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Tarnowiec.
 7. Uchwała Nr IV/33/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 8. Uchwała Nr IV/34/03 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/361/02 z dnia 10 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Tarnowiec.
 9. Uchwała Nr IV/35/03 w sprawie: najmu części nieruchomości gruntowej pod zabudowę na okres powyżej 3 lat.
 10. Uchwała Nr IV/36/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 11. Uchwała Nr IV/37/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 12. Uchwała Nr IV/38/03 w sprawie: przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu odpadów komunalnych.
 13. Uchwała Nr IV/39/03 w sprawie: uchwalenia regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.
 14. Uchwała Nr IV/40/03 w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowia w Tarnowcu.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 20.04.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 20.04.2010
Dokument oglądany razy: 1 166