RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy - 2002 rok

 1. Uchwała Nr I/1/2002 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Tarnowcu.
 2. Uchwała Nr I/2/2002 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w Tarnowcu.
 3. Uchwała Nr I/3/2002r w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr II/4/2002 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy.
 5. Uchwała Nr II/5/2002 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.
 6. Uchwała Nr II/6/2002 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwała Nr II/7/2002 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 8. Uchwała Nr II/8/2002 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9. Uchwała Nr II/9/2002 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rolnictwa Infrastruktury.
 10. Uchwała Nr II/10/2002 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty.
 11. Uchwała Nr II/12/2002 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej.
 12. Uchwała Nr II/13/2002 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 13. Uchwała Nr II/14/2002 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 14. Uchwała Nr II/15/2002 w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
 15. Uchwała Nr II/16/2002 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji.
 16. Uchwała Nr II/17/2002 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o grunt.
 17. Uchwała Nr II/18/2002 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
 18. Uchwała Nr III/19/2002 w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół w Rroztokach.
 19. Uchwała Nr III/20/2002 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Publicznych - Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Roztokach.
 20. Uchwała Nr III/21/2002 w sprawie przystąpienia Gminy Tarnowiec do Podkarpackiego Stowarzyszenia Sam.
 21. Uchwała Nr III/22/2002 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2002 rok.
 22. Uchwała Nr III/23/2002 w sprawie niewygasania nie zrealizowanych wydatków zamieszczonych w budż.
 23. Uchwała Nr III/24/2002 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji oraz wysokości diety dla radnych.
 24. Uchwała Nr III/25/2002 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 25. Uchwała Nr III/26/2002 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 29.04.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 06.01.2010
Dokument oglądany razy: 2 180