RSS
A A A
SmodBIP

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Tarnowiec

Uprzejmie informuję, że termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. upływa z dniem 21 maja 2010r.
Zgłoszenia prosimy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowcu pokój nr 3 w godz. 7:30 – 15:15.


Wójt Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik


  1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o okręgu wyborczym nr 21, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie Okręgowej Komisji wyborczej w Krośnie, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  3. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie o jej składzie, pełnionych dyżurach i siedzibie.
  5. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i wyborach uzupełniających do Senatu RP na terenie Gminy Tarnowiec.
  6. Zarządzenie Nr 28/10 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
  7. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie z dnia 20 maja 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21.
  8. Informacja o Składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 08.06.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 26.04.2010
Dokument oglądany razy: 3 615