RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.10.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Postanowienie Nr 25/10 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 7 października 2010 r. w sprawie terytorialnych komisji wyborczych.

Wybory Samorządowe 2010 rok.

 1. Zarządzenie Nr 34/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 2. Zarządzenie Nr 35/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego.
 3. Zarządzenie Nr 36/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego.
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Informacja

o tworzeniu komitetów wyborczych
dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

Informujemy, że na stronach Państwowej Komisji Wyborczej znajdują się Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych.

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 2. Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 3. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 4. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 5. Wykaz osób popierających.
 6. Tłumaczenie na język angielski wzorów wniosku i deklaracji obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - składanych w celu uzyskania wpisu do rejestru wyborców.
 7. Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego.
 9. Oświadczenie lustracyjne.
 10. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
 11. Oświadczenie kandydata na radnego — obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim.
 12. Zgłoszenie kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta.
 13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
 14. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 15. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 16. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 22 września 2010 r. o numerach i granicach okręgów głosowania oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin.
 17. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.
 18. Obwieszczenie Starosty Jasielskiego z dnia 20 września 2010r.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 01.10.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 11.03.2010
Dokument oglądany razy: 1 651