RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.12.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie projektów uchwał

Projekty Uchwał Rady Gminy Tarnowiec - VI kadencja

  1. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec.
  2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do UCHWAŁY Nr XXXVIII/276/10 RADY GMINY TARNOWIEC z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu.
  3. Projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
  4. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999r.
  5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
  6. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2010 roku.
  7. Projekt uchwały w sprawie: dopłat do 1 m3 dostarczanej wody.
  8. Projekt uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
  9. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 29.12.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 29.12.2010
Dokument oglądany razy: 1 121