RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2012 (z dnia: 03.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 24.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - październik 2012r.
 • VI kadencja (z dnia: 03.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XXIV/2012 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 27 września 2012 roku. Protokół Nr XXV/2012 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 29 października 2012 roku. Protokół Nr XXVI/2012 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 30 listopada 2012 roku.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 03.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały sesja XXV
 • 2012 (z dnia: 03.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 09.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 29 październik 2012r.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 24.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 30 listopada 2012r.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 02.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XXVII/183/2012 w sprawi: podziału Gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • 2013 (z dnia: 15.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/81/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr VI/4/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii od projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020.
 • 2012 (z dnia: 26.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 26.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 17 grudnia 2012r.
 • 2013 (z dnia: 30.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/63/2013 z dnia 27 lutego 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania definicji przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr VI/64/2013 z dnia 27 lutego 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o Prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 11.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 18 grudnia 2012r.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 19.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwał
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 19.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2012r.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 19.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 28 stycznia 2013r.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 02.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VI kadencja (z dnia: 08.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XXVII/2012 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 17 grudnia 2012 roku. Protokół Nr XXVIII/2012 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 28 grudnia 2012 roku. Protokół Nr XXIX/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 28 stycznia 2012 roku.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 21.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 25 lutego 2013r.
 • 2013 (z dnia: 31.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2013 (z dnia: 06.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowa wieży telekomunikacyjnej uzbrojonej w radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze wykorzystywane do budowy sieci bezprzewodowych standardzie 802.11
 • 2013 (z dnia: 07.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 07.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały XXX Sesja
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 20.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 26 marca 2013r.
 • 2013 (z dnia: 20.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 3/2013


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 20.02.2013
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 67 018