RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2013 (z dnia: 04.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa linków
 • 2013 (z dnia: 04.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok. Uchwała Nr VI/20/2014 z dnia 9 kwietnia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania rocznego Wójta Gminy Tarnowiec z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
 • 2013 (z dnia: 11.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2013 r.
 • 2013 (z dnia: 18.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z dnia 18 marca 2013 roku.
 • 2013 (z dnia: 18.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2013 r.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 20.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013r.
 • 2013 (z dnia: 20.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie przyznania dotacji na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania u upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2013 roku.
 • 2013 (z dnia: 20.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie przyznania dotacji na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania u upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2013 roku.
 • 2013 (z dnia: 21.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim
 • 2013 (z dnia: 21.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 26.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VI kadencja (z dnia: 26.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XXX/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 25 lutego 2013 roku.
 • Strona główna (z dnia: 26.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Baza Aktów Własnych
 • 2013 (z dnia: 04.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • VI kadencja (z dnia: 04.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XXX/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 26 marca 2013 roku.
 • 2013 (z dnia: 04.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 22.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały XXXII sesja
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 23.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 17 czerwca 2013r.
 • VI kadencja (z dnia: 06.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XXXII/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 29 kwietna 2013 roku. Protokół Nr XXXIII/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 17 czerwca 2013 roku.
 • 2013 (z dnia: 06.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Referent ds. inwestycji.
 • 2013 (z dnia: 07.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie: określenia trybu realizacji zadań samorządu gminy Tarnowiec z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie małych zleceń.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 21.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • 2013 (z dnia: 21.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2013 (z dnia: 21.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2012 (z dnia: 02.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  2012


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 02.06.2013
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 354