RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 07.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Projekty uchwał
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 11.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Projekt uchwały w sprawie: powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Tarnowiec.
 • 2013 (z dnia: 13.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zarządzenia
 • 2013 (z dnia: 17.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działki rolnej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 17.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 17 czerwca 2013r.
 • 2013 (z dnia: 17.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 • 2013 (z dnia: 25.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 25.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2013r.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 25.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała
 • 2012 (z dnia: 25.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oświadczenie
 • 2012 (z dnia: 25.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oświadczenie
 • 2013 (z dnia: 27.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie: zmiany budżetu gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 27.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 27.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Archiwum
 • 2013 (z dnia: 03.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w Gminie Tarnowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce i Łubienko w gminie Tarnowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • VI kadencja (z dnia: 03.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XXXIV/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 28 czerwca 2013 roku.
 • 2013 (z dnia: 03.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 03.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XXXV/234/2013 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego. Uchwała Nr XXXV/235/2013 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 • Strona główna (z dnia: 11.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Monitor Polski – Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 16.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Archiwum
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 16.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 12 sierpnia 2013 r.
 • Strona główna (z dnia: 17.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Odnośniki
 • Strona główna (z dnia: 17.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Monitor Polski – Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Strona główna (z dnia: 18.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wójt
 • 2013 (z dnia: 18.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 18.07.2013
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 331