RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2013 (z dnia: 22.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie: wyznaczenia osób do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Tarnowiec.
 • VI kadencja (z dnia: 20.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XXXV/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 12 sierpnia 2013 roku.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 20.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały XXXVI sesja
 • 2013 (z dnia: 20.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2013 (z dnia: 22.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2013 (z dnia: 29.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 04.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały XXXVII Sesja
 • VI kadencja (z dnia: 04.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XXXVI/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 30 września 2013 roku.
 • 2013 (z dnia: 04.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
 • 2013 (z dnia: 16.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 • 2013 (z dnia: 19.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2013 (z dnia: 19.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 12.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VI kadencja (z dnia: 12.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XXXVII/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 28 października 2013 roku. Protokół Nr XXXVIII/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 15 listopada 2013 roku.
 • 2013 (z dnia: 12.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2013 (z dnia: 22.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 22.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • 2013 (z dnia: 26.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2013 rok.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 03.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały 259 260
 • 2013 (z dnia: 03.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
 • VI kadencja (z dnia: 03.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XXXIX/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 29 listopada 2013 roku.
 • 2013 (z dnia: 12.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2013 (z dnia: 12.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok.
 • 2014 (z dnia: 13.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XLI/263/2013 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok. Uchwała Nr XLI/264/2013 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 • VI kadencja (z dnia: 30.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XL/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 16 grudnia 2013 roku.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 30.12.2013
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 351