RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 30.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały sesja XLI
 • 2013 (z dnia: 30.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2013 rok.
 • 2013 (z dnia: 31.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 2013 (z dnia: 03.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 • VI kadencja (z dnia: 03.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XLI/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 30 grudnia 2013 roku.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 03.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • 2013 (z dnia: 08.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Menu
 • 2014 (z dnia: 08.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddanie w najem.
 • 2014 (z dnia: 16.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia Wójta - 2014 rok
 • 2014 (z dnia: 16.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 06.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VI kadencja (z dnia: 10.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XLII/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 27 styczna 2014 roku.
 • 2014 (z dnia: 10.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 25.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 28.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 • 2014 (z dnia: 05.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2014 (z dnia: 14.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 • 2014 (z dnia: 14.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 21.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 • 2014 (z dnia: 24.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • VI kadencja (z dnia: 14.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XLIII/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 27 marca 2014 roku.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 14.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały sesja XLIV/2014
 • 2014 (z dnia: 14.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2014 (z dnia: 06.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 08.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 08.05.2014
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 67 011