RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • VI kadencja (z dnia: 03.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XLIV/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 19 maja 2014 roku.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 03.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • 2014 (z dnia: 03.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 04.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • VI kadencja (z dnia: 25.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XLV/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 16 czerwca 2014 roku.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 25.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • 2014 (z dnia: 25.06.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 15.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zqarządzenie
 • 2014 (z dnia: 15.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących przebudowy i remontów dróg gminnych.
 • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 22.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • 2014 (z dnia: 22.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 08.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 • VI kadencja (z dnia: 08.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XLVI/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 21 lipca 2014 roku.
 • 2014 (z dnia: 14.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 08.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 18.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia Nr 03/2014 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnowiec.
 • VI kadencja (z dnia: 26.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Nr XLVIII/2013 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 12 listopada 2014 roku.
 • 2014 (z dnia: 26.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 26.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 • 2014 (z dnia: 03.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 14.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 • 2014 (z dnia: 20.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 79/2014 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Giny Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
 • 2014 (z dnia: 23.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 30.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2014 (z dnia: 21.11.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 21.11.2014
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 329