RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Urząd Gminy (z dnia: 06.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Bilans 2019 rok - Urząd Gminy
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 27.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 31.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Numery
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 03.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 04.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 07.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 05.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 24.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 29.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 07.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Załącznik nr 1: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2024 z perspektywą do 2026
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 08.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 03.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 10.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • Strona główna (z dnia: 28.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zastępca Wójta
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 03.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwaly
 • 2020 (z dnia: 28.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie: ustalenia warunków, zasad najmu oraz stawek czynszu za najem lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 • VIII Kadencja Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 21.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • 2020 (z dnia: 21.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie: przedstawienia raportu o stanie Gminy Tarnowiec za rok 2019.
 • 2020 (z dnia: 26.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2020 (z dnia: 28.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok.
 • 2020 (z dnia: 03.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
 • 2020 (z dnia: 04.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • 2020 (z dnia: 12.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2020 (z dnia: 18.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2020 (z dnia: 03.07.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własnością Gminy Tarnowiec.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 03.07.2020
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 67 016