RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2011 (z dnia: 08.04.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 • Informacje o gminie (z dnia: 11.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sołectwa
 • 2011 (z dnia: 08.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.
 • 2011 (z dnia: 01.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • 2011 (z dnia: 01.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • 2011 (z dnia: 01.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/13/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2012-2020.
 • 2011 (z dnia: 19.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2011 (z dnia: 21.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2011 (z dnia: 21.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2012 (z dnia: 23.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Menu
 • 2011 (z dnia: 30.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2011 (z dnia: 16.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzenia
 • 2011 (z dnia: 09.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2011 (z dnia: 13.04.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Menu
 • 2011 (z dnia: 04.06.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzenia
 • 2011 (z dnia: 06.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarzadzenie
 • 2011 (z dnia: 07.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzenia
 • 2012 (z dnia: 15.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • 2012 (z dnia: 08.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2012 (z dnia: 20.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Menu
 • 2014 (z dnia: 28.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  !
 • 2014 (z dnia: 28.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Formularz zgłoszeniowy
 • 2014 (z dnia: 31.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wzór oferty
 • 2014 (z dnia: 05.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 • 2014 (z dnia: 28.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 28.02.2014
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 49 533