RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Informacje o gminie (z dnia: 30.12.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • VI kadencja (z dnia: 16.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawka
 • Informacje o gminie (z dnia: 14.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Statuty
 • 2006 (z dnia: 17.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XXXIV/212/06 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2006 r.
 • 2018 (z dnia: 22.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2018 roku Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 • 2018 (z dnia: 08.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  13
 • 2018 (z dnia: 12.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 16.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2018r.
 • 2018 (z dnia: 16.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 02.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 09.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 13.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim.
 • 2018 (z dnia: 14.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 24.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec za 2017 rok.
 • 2018 (z dnia: 10.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 16.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie: ustalenia dni wolnych op pracy dla pracowników Urzędu gminy w Tarnowcu
 • 2018 (z dnia: 26.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 • 2018 (z dnia: 26.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 11.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie: ustalania zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce.
 • 2018 (z dnia: 21.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 07.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 05.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarzdzenia
 • 2018 (z dnia: 20.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 01.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 14.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 14.08.2018
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 45 175