RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Wybory Prezydenta RP 2010 r. (z dnia: 22.06.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie informacji
 • 2010 (z dnia: 01.07.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013
 • V Kadencja Rady Gminy (z dnia: 20.12.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwał
 • V Kadencja Rady Gminy (z dnia: 20.12.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwał
 • V Kadencja Rady Gminy (z dnia: 20.12.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwał
 • V Kadencja Rady Gminy (z dnia: 20.12.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwał
 • IV Kadencja Rady Gminy (z dnia: 20.12.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwał
 • 2009 (z dnia: 07.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana
 • 2011 (z dnia: 24.02.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie ogłoszenia - Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2011 r.
 • 2011 (z dnia: 01.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu „Stacji bazowej telefonii komórkowej PTK „Centertel” TARNOWIEC
 • Informacje o gminie (z dnia: 24.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Akrualizacja
 • Informacje o gminie (z dnia: 04.04.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • 2011 (z dnia: 08.04.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 • Informacje o gminie (z dnia: 11.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sołectwa
 • 2011 (z dnia: 08.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.
 • 2011 (z dnia: 01.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • 2011 (z dnia: 01.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • 2011 (z dnia: 01.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/13/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2012-2020.
 • 2011 (z dnia: 19.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2011 (z dnia: 21.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2011 (z dnia: 21.09.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2012 (z dnia: 23.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Menu
 • 2011 (z dnia: 30.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzeń
 • 2011 (z dnia: 16.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie zarządzenia
 • 2011 (z dnia: 09.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 09.03.2012
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 67 013