RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2019 (z dnia: 07.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzanie Nr 4/2019 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 r.
 • 2019 (z dnia: 19.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarzadzenia
 • 2019 (z dnia: 11.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • 2019 (z dnia: 13.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu.
 • 2019 (z dnia: 21.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2019 (z dnia: 04.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 26/2019 ws prawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • 2019 (z dnia: 10.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Łubnie Szlacheckim powołanej do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.
 • 2019 (z dnia: 12.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.
 • 2019 (z dnia: 12.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec za 2017 rok.
 • 2019 (z dnia: 27.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zarzadzenia
 • 2019 (z dnia: 02.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
 • 2019 (z dnia: 22.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2019 (z dnia: 31.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2019 (z dnia: 10.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem. Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 • 2019 (z dnia: 12.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie nr 64/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec.
 • 2019 (z dnia: 18.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2019 (z dnia: 04.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2019 (z dnia: 07.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie nr 82/2019
 • 2019 (z dnia: 13.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2019 (z dnia: 20.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie nr 84/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zabudowanych oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami i siecią kanalizacyjną.
 • 2019 (z dnia: 28.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do zamiany.
 • 2019 (z dnia: 04.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2019 (z dnia: 05.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 09 września 2019r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
 • 2019 (z dnia: 09.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2019 (z dnia: 24.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 104/2019


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 24.09.2019
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 59 815