RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2018 (z dnia: 21.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 07.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 05.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarzdzenia
 • 2018 (z dnia: 20.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 01.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Informacje o gminie (z dnia: 13.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sołtysi
 • 2018 (z dnia: 14.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2018 (z dnia: 24.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 29.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • 2018 (z dnia: 11.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • 2018 (z dnia: 05.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 09.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2019 (z dnia: 07.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzanie Nr 4/2019 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 r.
 • 2019 (z dnia: 19.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarzadzenia
 • 2019 (z dnia: 11.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • 2019 (z dnia: 13.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu.
 • 2019 (z dnia: 21.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2019 (z dnia: 04.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 26/2019 ws prawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • 2019 (z dnia: 10.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Łubnie Szlacheckim powołanej do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.
 • 2019 (z dnia: 12.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.
 • 2019 (z dnia: 12.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec za 2017 rok.
 • 2019 (z dnia: 27.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zarzadzenia
 • 2019 (z dnia: 02.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
 • GOPS (z dnia: 06.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Bilans 2019 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • 2019 (z dnia: 22.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 22.05.2019
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 63 934