RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2018 (z dnia: 12.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 16.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2018r.
 • 2018 (z dnia: 16.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 02.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 09.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 13.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim.
 • 2018 (z dnia: 14.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 24.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec za 2017 rok.
 • 2018 (z dnia: 10.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 16.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie: ustalenia dni wolnych op pracy dla pracowników Urzędu gminy w Tarnowcu
 • 2018 (z dnia: 26.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 • 2018 (z dnia: 26.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 11.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie: ustalania zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce.
 • 2018 (z dnia: 21.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 07.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 05.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarzdzenia
 • 2018 (z dnia: 20.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 01.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Informacje o gminie (z dnia: 13.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sołtysi
 • 2018 (z dnia: 14.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2018 (z dnia: 24.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 29.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • 2018 (z dnia: 11.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • 2018 (z dnia: 05.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2018 (z dnia: 09.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 09.11.2018
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 348