RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 31.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  4 listopada 2015r.
 • 2015 (z dnia: 08.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • 2015 (z dnia: 10.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 • 2015 (z dnia: 14.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 14.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2015 (z dnia: 23.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oferta
 • 2015 (z dnia: 30.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 30.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie \"Piłka nożna dla dzieci od najmłodszych lat\" w okresie 9 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 • 2015 (z dnia: 05.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie \"Piłka nożna dla dzieci od najmłodszych lat\" w okresie 9 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 • 2015 (z dnia: 09.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 09.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oferta realizacji zadania publicznego.
 • 2015 (z dnia: 13.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2015 (z dnia: 13.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 29.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  6 listopada 2015 r.
 • 2015 (z dnia: 30.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy \"Arka\" w Umieszczu z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie \"Pokonujemy trasy Nordic Walking w naszej okolicy\" w okresie od 6 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 • 2015 (z dnia: 30.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy \"Arka\" w Umieszczu z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie \"Pokonujemy trasy Nordic Walking w naszej okolicy\" w okresie od 6 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 04.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Posiedzenia komisji
 • 2015 (z dnia: 06.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 06.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wzór rozliczenia
 • 2015 (z dnia: 17.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 17.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 19.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  7 grudnia 2015r.
 • 2015 (z dnia: 20.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 • 2015 (z dnia: 27.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 • 2015 (z dnia: 02.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 125/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zabudowanych przepompowniami ścieków sieci kanalizacyjnej Sądkowa - Dobrucowa.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 02.12.2015
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 41 620