RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2015 (z dnia: 20.05.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 28.05.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 • 2015 (z dnia: 29.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 01.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 03.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 07.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  13 lipca
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 07.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  1 września 2015 r.
 • 2015 (z dnia: 27.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 • 2015 (z dnia: 29.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 31.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 11.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
 • 2015 (z dnia: 18.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum.
 • 2015 (z dnia: 28.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 31.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  4 listopada 2015r.
 • 2015 (z dnia: 08.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • 2015 (z dnia: 10.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 • 2015 (z dnia: 14.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 14.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2015 (z dnia: 23.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oferta
 • 2015 (z dnia: 30.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 30.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie \"Piłka nożna dla dzieci od najmłodszych lat\" w okresie 9 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 • 2015 (z dnia: 05.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie \"Piłka nożna dla dzieci od najmłodszych lat\" w okresie 9 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 • 2015 (z dnia: 09.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2015 (z dnia: 09.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oferta realizacji zadania publicznego.
 • 2015 (z dnia: 13.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 13.10.2015
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 882