RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Rada Gminy (z dnia: 04.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Maria Jerzyk
 • 2016 (z dnia: 05.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego.
 • 2016 (z dnia: 06.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  84
 • 2016 (z dnia: 10.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 13.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  23 listopada 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 18.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2016 (z dnia: 24.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 96/2016 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 • 2016 (z dnia: 02.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 17.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  23 listopada 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 17.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 103/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 24.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  7 grudnia 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 24.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych, oraz Podinspektor w Urzędzie Gminy Tarnowiec.
 • 2016 (z dnia: 02.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 02.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  28 grudnia 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 14.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 22.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  10 stycznia 2017 r.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 03.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  24 stycznia 2017 r.
 • 2016 (z dnia: 04.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 117/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 • 2016 (z dnia: 11.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 20.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  21 lutego 2017 r.
 • 2017 (z dnia: 01.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Tarnowiec.
 • 2017 (z dnia: 03.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 • Rada Gminy (z dnia: 09.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nr telefonów
 • 2017 (z dnia: 13.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2017 roku.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 13.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  22 lutego 2017 r.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 13.02.2017
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 43 342