RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 21.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  28 grudnia 2015 r.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 21.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  11 stycznia 2016 r. 13 stycznia 2016 r.
 • 2015 (z dnia: 30.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 07.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  25 stycznia 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 11.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 • 2016 (z dnia: 14.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 • 2016 (z dnia: 14.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 19.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  27 stycznia 2016 r.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 25.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  25 luty 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 11.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwoju i sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku.
 • 2016 (z dnia: 16.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2016 (z dnia: 17.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 18.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  17 marca 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 08.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku.
 • 2016 (z dnia: 11.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 11.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  14 kwietnia 2016r.
 • 2016 (z dnia: 21.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2015 rok. Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2015 rok.
 • 2016 (z dnia: 04.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 13.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  13 maja 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 14.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 • 2016 (z dnia: 17.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok.
 • 2016 (z dnia: 19.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2016 (z dnia: 22.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zarządzenia
 • 2016 (z dnia: 05.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 10.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  24 maja 2016 r.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 10.05.2016
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 54 098