RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 13.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  13 maja 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 14.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 • 2016 (z dnia: 17.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok.
 • 2016 (z dnia: 19.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2016 (z dnia: 22.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zarządzenia
 • 2016 (z dnia: 05.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 10.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  24 maja 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 13.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 19.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  21 czerwca 2016 r. 22 czerwca 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 23.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2016 (z dnia: 25.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2016 (z dnia: 01.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2016 (z dnia: 13.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 16.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  24 czerwca 2016 r.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 21.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  25 lipca 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 06.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 21.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Posiedzenia komisji
 • 2016 (z dnia: 09.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 11.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  5 września 2016 rok
 • 2016 (z dnia: 23.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 31.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  19 i 21 września 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 01.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie: zmian budżetu na 2016 rok. Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 15.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  17 października 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 16.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • Rada Gminy (z dnia: 04.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Maria Jerzyk


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 04.10.2016
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 65 184