RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2016 (z dnia: 04.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 117/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 • 2016 (z dnia: 11.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 20.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  21 lutego 2017 r.
 • 2017 (z dnia: 01.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Tarnowiec.
 • 2017 (z dnia: 03.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 • Rada Gminy (z dnia: 09.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nr telefonów
 • 2017 (z dnia: 13.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2017 roku.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 13.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  22 lutego 2017 r.
 • 2017 (z dnia: 14.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie: ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 17.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  27 lutego 2017 r.
 • 2017 (z dnia: 21.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 22.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 22.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  2 marzec 2017 r.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 22.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  13 marca 2017 r.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 09.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  13 marca 2017 r.
 • 2017 (z dnia: 09.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 09.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  5 kwietnia 2017r.
 • 2017 (z dnia: 22.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2017 (z dnia: 27.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2016 rok.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 03.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  8 maja 2017r.
 • 2017 (z dnia: 03.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie
 • 2017 (z dnia: 04.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 04.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  29 maja 2017 r.
 • 2017 (z dnia: 04.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2017 (z dnia: 09.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie: sporządzanie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie: sporządzanie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 09.05.2017
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 878