RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2017 (z dnia: 24.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 25.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  24 sierpnia 2017 r
 • 2017 (z dnia: 05.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2017 (z dnia: 12.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • 2017 (z dnia: 12.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2017 (z dnia: 28.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do sprzedania.
 • 2017 (z dnia: 20.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Rada Gminy (z dnia: 31.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rada Gminy w Tarnowcu VIII kadencja lata 2018 - 2023
 • 2017 (z dnia: 08.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2017 (z dnia: 08.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 22.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  29 sierpnia 2017 r.
 • 2017 (z dnia: 25.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarzdzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 25.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  28 sierpnia 2017 r.
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 27.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Komisje
 • 2017 (z dnia: 06.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2017 (z dnia: 13.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 18.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  5 grudnia 2017 r.
 • 2017 (z dnia: 04.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2017 (z dnia: 10.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 • 2017 (z dnia: 18.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2017 (z dnia: 23.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2017 (z dnia: 03.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2017 (z dnia: 09.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2017 (z dnia: 13.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Posiedzenia komisji (z dnia: 30.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  8 grudnia 2017 r.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 30.11.2017
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 328