RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Projekty uchwał (z dnia: 24.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Linik
 • Projekty uchwał (z dnia: 24.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 18 czerwca 2015 r.
 • Projekty uchwał (z dnia: 09.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Projekty uchwał
 • Projekty uchwał (z dnia: 07.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 28 września 2015 r.
 • Projekty uchwał (z dnia: 23.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  9 listopada 2015 r.
 • 2016 (z dnia: 13.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 • 2016 (z dnia: 29.10.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Projekty uchwał (z dnia: 04.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 27 listopada 2015 r.
 • 2008 (z dnia: 17.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  2008
 • Projekty uchwał (z dnia: 19.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  30 grudnia 2015 r.
 • Projekty uchwał (z dnia: 21.12.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  29 styczeń 2016 r.
 • Projekty uchwał (z dnia: 21.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  25 luty 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 16.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oświadczenia Imienny wykaz osób (zawodników) uczestniczących we współzawodnictwie sportowym
 • 2016 (z dnia: 16.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku. Protokół z dnia 9 marca 2016 r.
 • Plan pracy (z dnia: 17.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XXVI/190/2016 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 • Projekty uchwał (z dnia: 24.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 30 marzec 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 11.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 • Projekty uchwał (z dnia: 23.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 22 kwietnia 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 17.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy \"Mix Team\" w Tarnowcu z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wpierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie \"Organizujemy turniej w piłce ręcznej/ piłce nożnej pod nazwą mini EURO 2016\" w okresie 4 maja 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
 • Projekty uchwał (z dnia: 17.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 22 kwietnia 2016 r.
 • Projekty uchwał (z dnia: 17.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 31 maja 2016 r.
 • 2016 (z dnia: 22.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • 2016 (z dnia: 06.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • Projekty uchwał (z dnia: 25.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 24 czerwca 2016 r.
 • Projekty uchwał (z dnia: 15.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 19 sierpnia 2016 r.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 15.06.2016
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 63 942