RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 17.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWIEC z dnia 20 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu zarządzonych na dzień 08 stycznia 2017r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 24.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Tworzenie Komitetu Wyborczego:
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 24.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Nr 24/16 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu, zarządzonych na dzień 8 stycznia 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 16.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały GKW w Tarnowcu
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 21.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 21.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 07.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 14.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Nr 1 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 9 stycznia 2017 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 11.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych
 • 2017 (z dnia: 08.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania II kwartał 2017 rok:
 • 2017 (z dnia: 04.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/14/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązaniach. Uchwała Nr VI/13/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę.Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 • 2017 (z dnia: 20.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok.
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa
 • Polityka Gminy (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr III/15/10 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999 r. - Załączniki Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec. - Załączniki
 • Polityka Gminy (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana strategii
 • Dług publiczny (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana
 • Dług publiczny (z dnia: 11.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdanie za 2011 roku.
 • Dług publiczny (z dnia: 29.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  2011
 • Dług publiczny (z dnia: 06.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012
 • Dług publiczny (z dnia: 16.05.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012 II kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 18.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012 IV kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 02.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2013 I kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 02.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2013 II kwartał, Rok 2013 III kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 23.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2014 II kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 21.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2014 III kwartał:


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 21.07.2014
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 32 769