RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2013 (z dnia: 21.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na terenie działki nr ew. 118/2 w miejscowości Czeluśnica Gmina Tarnowiec wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania pod potrzeby Studio Szkła Artystycznego.
 • Plany pracy komisji (z dnia: 06.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XLII/278/2014 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 25.02.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XLVI/300/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXV/167/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 08.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Link
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 08.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacje PKW
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 14.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 27.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE z dnia 27 sierpnia 2014 r.
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 27.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 28.08.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenia
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 02.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 18.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Komisarz Wyborczy w Krośnie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 22.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 25.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 26 września 2014 roku
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 26.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 29.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 30.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 1 października 2014 r.
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 06.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 8 października 2014 r.
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 08.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 15 października 2014 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Rady Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 16.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 17 października 2014 r. o przeprowadzeniu losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta zarządzonych na 16 listopada.
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 17.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół nr 3/2014 spisany w dniu 21 października 2014 r. z przebiegu losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tarnowiec w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 21.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 21 października 2014r. w sprawie: skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych. Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 21 października 2014r. w sprawie: unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnych.
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 23.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenia i uchwały
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 24.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenia
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 28.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
 • Wybory Samorządowe 2014 r. (z dnia: 30.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Tarnowiec. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 13 listopada 2014 roku.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 30.10.2014
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 65 180