RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2011 (z dnia: 21.11.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania IV kwartał 2011 rok
 • Sprawozdania (z dnia: 13.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania komisji Rady Gminy Tarnowiec - 2012 rok.
 • 2011 (z dnia: 29.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Tarnowiec za rok 2011
 • Sprawozdania (z dnia: 08.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania komisji Rady Gminy Tarnowiec - 2013 rok.
 • Wybory do Europarlamentu 2014 rok (z dnia: 05.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacje
 • Wybory do Europarlamentu 2014 rok (z dnia: 19.03.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 15 kwietnia 2014 roku.
 • Wybory do Europarlamentu 2014 rok (z dnia: 15.04.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Wybory do Europarlamentu 2014 rok (z dnia: 08.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Wybory do Europarlamentu 2014 rok (z dnia: 13.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Tarnowiec.
 • Wybory do Europarlamentu 2014 rok (z dnia: 21.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 21 maja 2014 r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy, lista nr 2, kandydata Mogiła-Lisowski Zygmunt Leopold, umieszczonego pod poz. 10, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 21 maja 2014 r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłoszonych przez KKW Europa Plus Twój Ruch, lista nr 5, kandydata Puchalik Beata, umieszczonego pod poz. 9, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • Sprawozdania (z dnia: 15.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania komisji Rady Gminy Tarnowiec - 2015 rok.
 • 2015 (z dnia: 15.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Kategoria
 • Sprawozdania (z dnia: 08.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania komisji Rady Gminy Tarnowiec - 2016 rok.
 • Sprawozdania (z dnia: 13.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania komisji Rady Gminy Tarnowiec - 2017 rok.
 • 2018 (z dnia: 18.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2018 rok.
 • 2018 (z dnia: 31.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Konkurs ofert Konkurs wniosków
 • 2018 (z dnia: 08.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2018r.
 • 2018 (z dnia: 16.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół Lista podmiotów i ofert, rozpatrzonych przez Komisję Konkursową w dniu 5 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 • 2002 (z dnia: 06.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwał
 • Zwrot podatku akcyzowego (z dnia: 14.06.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  tytuł
 • 2008 (z dnia: 08.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Menu
 • 2012 (z dnia: 16.05.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdanie Rb-N
 • 2012 (z dnia: 16.05.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania II kwartał 2012 rok
 • 2012 (z dnia: 07.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania III kwartał 2012 rok:
 • 2012 (z dnia: 18.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania III kwartał 2012 rok:


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 18.10.2012
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 59 836