RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Dług publiczny (z dnia: 03.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2015 IV kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 08.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2016 I kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 19.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2016 II kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 18.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2016 III kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 24.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2016 IV kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 21.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2017 I kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 08.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2017 II kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 08.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2017 III kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 22.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2014 IV kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 07.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012 II kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 21.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2015 II kwartał:
 • Pomoc publiczna (z dnia: 24.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna - 2015 rok:
 • Pomoc publiczna (z dnia: 30.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna - 2016 rok:
 • Pomoc publiczna (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 03.09.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie przetargu
 • Obwieszczenia (z dnia: 14.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wrocanka Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Brzezówka
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego Uchwalą nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011 r.
 • Obwieszczenia (z dnia: 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie - \"Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków\"
 • Obwieszczenia (z dnia: 21.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec.
 • Obwieszczenia (z dnia: 04.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie działki ewidencyjnej nr 1462 położonej w miejscowości Wrocanka
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowa sieci gazowej Umieszcz II Etap. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o lokalizacji iwestycji celu publicznego na przebudowe instalacji osuszania gazu KRNiGZ Roztoki.
 • Wybory (z dnia: 11.03.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XXV/167/2012 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Uchwała Nr XXVII/183/2012 w sprawi: podziału Gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 09.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec.
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 18.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano kolejne wyniki wyborów
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 04.04.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Kolejne wyniki wyborów


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 04.04.2011
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 35 780