RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 14.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Nr 1 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 9 stycznia 2017 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 11.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych
 • 2017 (z dnia: 08.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania II kwartał 2017 rok:
 • 2017 (z dnia: 08.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania III kwartał 2017 rok:
 • 2017 (z dnia: 23.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania IV kwartał 2017 rok:
 • 2017 (z dnia: 05.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oświadczenia majątkowe
 • 2017 (z dnia: 14.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zbigniew Koza
 • 2017 (z dnia: 14.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Jarosław Pękala
 • 2017 (z dnia: 15.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oświadczenie Wójta Gminy Tarnowiec: Jan Czubik
 • 2017 (z dnia: 04.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/14/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązaniach. Uchwała Nr VI/13/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę.Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 • 2017 (z dnia: 20.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok.
 • 2017 (z dnia: 04.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwala Nr 6/14/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania rocznego Wojta Gminy Tarnowiec z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 02.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • 2018 (z dnia: 26.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania II kwartał 2018 rok:
 • 2018 (z dnia: 01.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Linki
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa
 • Polityka Gminy (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr III/15/10 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999 r. - Załączniki Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec. - Załączniki
 • 2018 (z dnia: 15.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/8/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2018. Uchwała Nr VI/7/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026.
 • 2018 (z dnia: 05.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XL/269/2017 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok. Uchwała Nr XL/270/2017 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 • 2018 (z dnia: 29.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/17/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.
 • Polityka Gminy (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana strategii
 • Plan zamówień (z dnia: 27.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2018
 • Dług publiczny (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana
 • Dług publiczny (z dnia: 11.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdanie za 2011 roku.
 • Dług publiczny (z dnia: 29.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  2011


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 29.02.2012
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 41 644