RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 16.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybory
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 17.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenia
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 22.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE I z dnia 22 sierpnia 2018 r.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 27.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 11.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 11.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 12.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dokumenty
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 14.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 18.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  SKŁAD Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w TARNOWCU z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnowiec w okręgach wyborczych nr 3, nr 9, nr 11 i nr 15.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 18.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  INFORMACJA dotycząca zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa
 • Polityka Gminy (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr III/15/10 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999 r. - Załączniki Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec. - Załączniki
 • 2018 (z dnia: 15.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/8/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2018. Uchwała Nr VI/7/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026.
 • 2018 (z dnia: 05.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XL/269/2017 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok. Uchwała Nr XL/270/2017 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 • 2018 (z dnia: 29.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/17/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.
 • Polityka Gminy (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana strategii
 • Plan zamówień (z dnia: 27.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2018
 • Dług publiczny (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana
 • Dług publiczny (z dnia: 11.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdanie za 2011 roku.
 • Dług publiczny (z dnia: 29.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  2011
 • Dług publiczny (z dnia: 06.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012
 • Dług publiczny (z dnia: 16.05.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012 II kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 18.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012 IV kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 02.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2013 I kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 02.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2013 II kwartał, Rok 2013 III kwartał


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 02.06.2013
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 42 638