RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Pomoc publiczna (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 03.09.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie przetargu
 • Obwieszczenia (z dnia: 14.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wrocanka Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Brzezówka
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego Uchwalą nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011 r.
 • Obwieszczenia (z dnia: 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie - \"Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków\"
 • Obwieszczenia (z dnia: 21.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec.
 • Obwieszczenia (z dnia: 04.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie działki ewidencyjnej nr 1462 położonej w miejscowości Wrocanka
 • Obwieszczenia (z dnia: 22.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą.
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie Budowy drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze w Gminie Jedlicze i Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z mostem na rzece Jasiołka.
 • Obwieszczenia (z dnia: 10.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Umieszcz.
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowa sieci gazowej Umieszcz II Etap. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o lokalizacji iwestycji celu publicznego na przebudowe instalacji osuszania gazu KRNiGZ Roztoki.
 • Wybory (z dnia: 11.03.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XXV/167/2012 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Uchwała Nr XXVII/183/2012 w sprawi: podziału Gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 09.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec.
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 18.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano kolejne wyniki wyborów
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 04.04.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Kolejne wyniki wyborów
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 13.04.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawka błędu
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 13.04.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja wyników
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 11.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie kolejnych wyników
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 19.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Łajsce.
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 15.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybory uzupełniające w Łajscach 26 listopada 2012r.
 • Dla inwestorów (z dnia: 19.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XLIV291/2014 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 • Wybory (z dnia: 16.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XLVI/300/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXV/167/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2014/2015 (z dnia: 05.12.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybory Sołtysów i Rada Sołeckich - kadencja 2014 - 2018
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2014/2015 (z dnia: 30.12.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Literówka
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 17.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 17.02.2015
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 39 061