RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 30.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawka
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 30.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  III Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 20.12.2018 r.
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 27.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  IV Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 14.01.2019 r.
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 22.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sesje
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 18.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  X Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 18.06.2019 r.
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 18.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Imienny wykaz głosowa
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 24.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  XI Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 30.07.2019 r.
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 07.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  XII Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 22.08.2019 r.
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 26.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  XIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 20.09.2019 r.
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 26.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  XIV Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 21.10.2019 r.
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 23.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  XV Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 30.10.2019 r.
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 03.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  XVI Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 22.11.2019 r.
 • 2020 (z dnia: 04.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 • 2020 (z dnia: 18.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku. Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2020 roku
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 29.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  XVII Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 11.12.2019 r.
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 12.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Imienny wykaz głosowa
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 16.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  XVIII Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 20.12.2019 r.
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 23.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  XIX Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 27.01.2020 r.
 • 2020 (z dnia: 03.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Załączniki
 • 2020 (z dnia: 13.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  - Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2020r. - Formularz zgloszeniowy
 • 2020 (z dnia: 15.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 9/2020 w spranie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2020 roku. Zarządzenie Nr 10/2020 w spranie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku.
 • 2020 (z dnia: 24.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku. Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku.
 • Sesje Rady Gminy Tarnowiec (z dnia: 29.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  XX Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 27.02.2020 r. XXI Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 13.03.2020 r.
 • 2020 (z dnia: 11.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2020 roku.
 • 2020 (z dnia: 26.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w sprawie współzawodnictwa i szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2020 roku.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 26.02.2020
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 352