RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 20.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 25.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 13.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 03.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 09.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Link
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 14.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  2018 rok:
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 02.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych, będących własnością Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 16.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach Przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowości Czeluśnica, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 03.09.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach Przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 27.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2014/2015 (z dnia: 07.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybory
 • Wybory (z dnia: 16.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr IX/67/2015 w sprawie: zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 24.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyniki wyborów
 • 2008 (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przesunięcie w menu
 • Strona testowa (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  test
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi (z dnia: 16.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zz
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi (z dnia: 18.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie: określenia trybu realizacji zadań samorządu gminy Tarnowiec z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie małych zleceń.
 • 2013 (z dnia: 31.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przypisanie do menu
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 17.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Manu


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 17.10.2016
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 38 291