RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2018 (z dnia: 07.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oświadczenia
 • Oświadczenia majątkowe (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Formularz oświadczenia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy (DOC). Formularz oświadczenia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy (PDF). Formularz oświadczenia majątkowego dla radnych do pobrania w załączniku (DOC). Formularz oświadczenia majątkowego dla radnych do pobrania w załączniku (PDF).
 • Polityka Gminy (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr III/15/10 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999 r. - Załączniki Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec. - Załączniki
 • 2018 (z dnia: 15.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/8/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2018. Uchwała Nr VI/7/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026.
 • 2018 (z dnia: 05.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XL/269/2017 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok. Uchwała Nr XL/270/2017 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 • 2018 (z dnia: 29.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/17/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.
 • 2019 (z dnia: 23.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania I kwartał 2019 rok:
 • 2019 (z dnia: 23.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania II kwartał 2019 rok:
 • 2019 (z dnia: 13.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uchwała
 • 2019 (z dnia: 17.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok.
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 13.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 15 kwietnia 2019 roku o obwodach głosowania.
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 17.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o losowaniach OKW
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 26.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 07.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnowiec
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 09.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 15 kwietnia 2019 roku o wykazie miejsc na umieszczanie plakataów wyborczych
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 09.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Komisarza Wyborczego I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 10.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Tarnowiec.
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa
 • Zarządzenia Wójta - 2019 rok (z dnia: 07.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Tytuł
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 22.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 23.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 20 sierpnia 2019 roku.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 23.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I oraz Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 06.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o obwodach głosowania
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 09.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o losowaniu członków komisji obwodowych.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 16.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE NR 225/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 16.09.2019
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 54 083