RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Budżet2 (z dnia: 17.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Menu
 • 2016 (z dnia: 17.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • 2016 (z dnia: 19.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2016 rok.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 17.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWIEC z dnia 20 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu zarządzonych na dzień 08 stycznia 2017r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 24.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Tworzenie Komitetu Wyborczego:
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 24.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Nr 24/16 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu, zarządzonych na dzień 8 stycznia 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 16.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały GKW w Tarnowcu
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 21.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 21.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 07.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 14.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Nr 1 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 9 stycznia 2017 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 r. (z dnia: 11.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych
 • 2017 (z dnia: 08.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania II kwartał 2017 rok:
 • 2017 (z dnia: 08.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania III kwartał 2017 rok:
 • 2017 (z dnia: 23.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania IV kwartał 2017 rok:
 • 2017 (z dnia: 05.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oświadczenia majątkowe
 • 2017 (z dnia: 14.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zbigniew Koza
 • 2017 (z dnia: 14.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Jarosław Pękala
 • 2017 (z dnia: 15.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oświadczenie Wójta Gminy Tarnowiec: Jan Czubik
 • 2019 (z dnia: 10.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.
 • 2019 (z dnia: 12.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Tarnowiec
 • 2019 (z dnia: 26.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Ostrzeżenie o upałach! 14.06.2019 r.
 • 2019 (z dnia: 14.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informację o wszczęciu przez Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Jaśle postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji będącej w administracji Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowcu.
 • 2019 (z dnia: 17.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.
 • 2019 (z dnia: 14.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  FROB - Wniosek i Petycja do JST Odpowiedź Urzędu Gminy w Tarnowcu


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 14.10.2019
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 59 793