RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2019 (z dnia: 22.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Odpowiedź Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu
 • 2003 (z dnia: 20.04.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie uchwał
 • 2017 (z dnia: 04.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/14/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązaniach. Uchwała Nr VI/13/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę.Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 • 2017 (z dnia: 20.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok.
 • 2017 (z dnia: 04.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwala Nr 6/14/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania rocznego Wojta Gminy Tarnowiec z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 02.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • 2018 (z dnia: 26.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania II kwartał 2018 rok:
 • 2018 (z dnia: 01.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Linki
 • 2018 (z dnia: 01.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania III kwartał 2018 rok:
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 16.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybory
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 17.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenia
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 22.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE I z dnia 22 sierpnia 2018 r.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 27.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 11.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 11.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwały
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 12.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dokumenty
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 14.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 18.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  SKŁAD Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w TARNOWCU z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnowiec w okręgach wyborczych nr 3, nr 9, nr 11 i nr 15.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 18.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  INFORMACJA dotycząca zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 20.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24 września 2018 r.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 24.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 26 września 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów okręgach wyborczych nr 3, nr 9, nr 11 i nr 15 w wyborach do Rady Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Informacja o sporządzeniu i wyłożeniu do wglądu spisu wyborców.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 28.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 01 października 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 21 października 2018r
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 01.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 03.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 03.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenia


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 03.10.2018
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 59 790