RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Dług publiczny (z dnia: 17.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2015 III kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 03.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2015 IV kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 08.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2016 I kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 19.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2016 II kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 18.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2016 III kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 24.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2016 IV kwartał:
 • Plan zamówień (z dnia: 27.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2018
 • Dług publiczny (z dnia: 21.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2017 I kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 08.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2017 II kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 08.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2017 III kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 02.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2017 IV kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 23.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2018 I kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 26.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2018 II kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 01.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2018 III kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 30.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2018 IV kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 20.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2019 I kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 23.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2019 II kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 21.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2015 II kwartał:
 • Pomoc publiczna (z dnia: 24.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna - 2015 rok:
 • Dług publiczny (z dnia: 22.10.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2014 IV kwartał
 • Pomoc publiczna (z dnia: 26.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna - 2017 rok:
 • Pomoc publiczna (z dnia: 18.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
 • Pomoc publiczna (z dnia: 14.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł za 2018 rok wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
 • Dług publiczny (z dnia: 07.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012 II kwartał:
 • Pomoc publiczna (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Pomoc publiczna


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 11.01.2010
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 55 572