RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 20.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarejestrowani przez Okręgową Komisję Wyborczą w Krośnie kandydaci w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 04.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 04.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Tarnowiec
 • 2020 (z dnia: 29.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Opienie
 • 2020 (z dnia: 29.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XVIII/111/2019 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec; Uchwała Nr XVIII/112/2019 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok:
 • Polityka Gminy (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana strategii
 • Plan zamówień (z dnia: 05.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2019
 • Plan zamówień (z dnia: 14.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2020
 • 2020 (z dnia: 03.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2020r.
 • Dług publiczny (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana
 • Dług publiczny (z dnia: 11.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdanie za 2011 roku.
 • Dług publiczny (z dnia: 29.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  2011
 • Dług publiczny (z dnia: 06.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012
 • Dług publiczny (z dnia: 16.05.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012 II kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 18.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2012 IV kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 02.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2013 I kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 02.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2013 II kwartał, Rok 2013 III kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 23.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2014 II kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 21.07.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2014 III kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 17.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2015 I kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 17.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2015 III kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 03.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2015 IV kwartał
 • Dług publiczny (z dnia: 08.03.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2016 I kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 19.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2016 II kwartał:
 • Dług publiczny (z dnia: 18.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rok 2016 III kwartał:


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 18.07.2016
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 58 557