RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 12.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dokumenty
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 14.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 18.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  SKŁAD Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w TARNOWCU z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Tarnowiec w okręgach wyborczych nr 3, nr 9, nr 11 i nr 15.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 18.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  INFORMACJA dotycząca zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 20.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24 września 2018 r.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 24.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 26 września 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów okręgach wyborczych nr 3, nr 9, nr 11 i nr 15 w wyborach do Rady Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Informacja o sporządzeniu i wyłożeniu do wglądu spisu wyborców.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 28.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 01 października 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 21 października 2018r
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 01.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 03.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 03.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenia
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 03.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o dyżurach pełnionych przez Gminną Komisję Wyborczą w Tarnowcu INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 11.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnowiec
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 16.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z wyborów Rady Gminy w Tarnowcu Protokół wyników wyborów Wójta Gminy Tarnowiec
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 23.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
 • Wybory Samorządowe 2018 (z dnia: 30.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Tarnowiec
 • 2018 (z dnia: 30.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania IV kwartał 2018 rok:
 • 2018 (z dnia: 04.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa linku
 • 2018 (z dnia: 02.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oświadczenia majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania:
 • 2018 (z dnia: 01.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oświadczenia majątkowe za 2018 rok:
 • 2018 (z dnia: 07.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Oświadczenia
 • Oświadczenia majątkowe (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Formularz oświadczenia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy (DOC). Formularz oświadczenia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy (PDF). Formularz oświadczenia majątkowego dla radnych do pobrania w załączniku (DOC). Formularz oświadczenia majątkowego dla radnych do pobrania w załączniku (PDF).
 • Polityka Gminy (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr III/15/10 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999 r. - Załączniki Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec. - Załączniki
 • 2018 (z dnia: 15.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/8/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2018. Uchwała Nr VI/7/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026.
 • 2018 (z dnia: 05.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XL/269/2017 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok. Uchwała Nr XL/270/2017 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 • 2018 (z dnia: 29.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr VI/17/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 29.12.2017
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 896