RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2018 (z dnia: 22.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr 6/8/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania rocznego Wójta Gminy Tarnowiec z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 • 2019 (z dnia: 23.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania I kwartał 2019 rok:
 • 2019 (z dnia: 23.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania II kwartał 2019 rok:
 • 2019 (z dnia: 01.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania III kwartał 2019 rok:
 • 2019 (z dnia: 23.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania III kwartał 2019 rok:
 • 2020 (z dnia: 24.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart adresowych stanowisk archeologicznych do gminnej ewidencji zabytków.
 • 2019 (z dnia: 17.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania IV kwartał 2019 rok:
 • 2020 (z dnia: 18.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec za 2019 rok.
 • 2019 (z dnia: 02.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  sprawozdania
 • 2020 (z dnia: 23.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Tarnowiec.
 • 2020 (z dnia: 24.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarzadzenia
 • 2020 (z dnia: 28.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku oraz statystycznej liczbie dzieci.
 • 2020 (z dnia: 22.06.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja Starosty Jasielskiego - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN Tarnowiec 8 wraz z nawiązaniem do linii SN i nN
 • 2019 (z dnia: 13.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uchwała
 • 2019 (z dnia: 17.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok.
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 13.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 15 kwietnia 2019 roku o obwodach głosowania.
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 17.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o losowaniach OKW
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 26.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 07.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnowiec
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 09.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 15 kwietnia 2019 roku o wykazie miejsc na umieszczanie plakataów wyborczych
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 09.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Komisarza Wyborczego I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 10.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Tarnowiec.
 • 2020 (z dnia: 09.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania I kwartał 2020 rok:
 • 2020 (z dnia: 13.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania II kwartał 2020 rok:
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 05.01.2010
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 894