RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 26.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 07.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnowiec
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 09.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 15 kwietnia 2019 roku o wykazie miejsc na umieszczanie plakataów wyborczych
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 09.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Postanowienie Komisarza Wyborczego I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
 • Wybory do Europarlamentu 2019 rok (z dnia: 10.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Tarnowiec.
 • 2020 (z dnia: 09.05.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania I kwartał 2020 rok:
 • Regulamin organizacyjny (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa
 • Zarządzenia Wójta - 2019 rok (z dnia: 07.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Tytuł
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 22.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 23.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 20 sierpnia 2019 roku.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 23.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I oraz Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 06.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o obwodach głosowania
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 09.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o losowaniu członków komisji obwodowych.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 16.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE NR 225/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 20.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarejestrowani przez Okręgową Komisję Wyborczą w Krośnie kandydaci w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 04.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 04.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Tarnowiec
 • 2020 (z dnia: 29.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Opienie
 • 2020 (z dnia: 29.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XVIII/111/2019 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec; Uchwała Nr XVIII/112/2019 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok:
 • 2020 (z dnia: 07.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr 6/5/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2020 rok. Uchwała Nr 6/6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
 • Polityka Gminy (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana strategii
 • Plan zamówień (z dnia: 05.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2019
 • Plan zamówień (z dnia: 14.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2020
 • 2020 (z dnia: 03.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2020r.
 • 2020 (z dnia: 15.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lubnie Szlacheckim.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 15.01.2020
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 65 175