RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
  • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 21.04.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie projektów uchwał
  • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 04.05.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie projektów uchwał
  • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 11.05.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie uchwał
  • 2011 (z dnia: 11.05.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie zarządzeń
  • VI kadencja (z dnia: 11.05.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Protokół Nr IX/10 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 9 maja 2011 roku.
  • 2010 (z dnia: 16.05.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    oświadczenie
  • 2011 (z dnia: 19.05.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie zarządzeń
  • 2011 (z dnia: 10.06.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie zarządzenia
  • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 10.06.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Projekty uchwał Sesja Rady Gminy - 26 lipca 2011r.
  • 2011 (z dnia: 13.06.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie zarządzeń
  • VI kadencja (z dnia: 06.07.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Protokół Nr X/10 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 20 czerwca 2011 roku.
  • 2011 (z dnia: 06.07.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    dodanie zarządzenia
  • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 06.07.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie uchwał
  • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 20.07.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie projektów uchwał
  • 2011 (z dnia: 01.08.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie zarządzeń
  • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 01.08.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Uchwała Nr XI/80/2011 w sprawie: ustalenia trybu i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania. - stwierdzono nieważność uchwały.
  • VI kadencja (z dnia: 01.08.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Protokół Nr XI/10 sesji Rady Gminy Tarnowiec odbytej dnia 26 lipca 2011 roku.
  • 2011 (z dnia: 01.08.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie zarządzenia
  • 2010 (z dnia: 01.08.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Akty archiwalne
  • 2011 (z dnia: 18.08.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie zarządzeń
  • Wybory do Sejmu i Senaty 2011r. (z dnia: 18.08.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie o jej składzie, pełnionych dyżurach i siedzibie.
  • 2011 (z dnia: 18.08.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    zmiana tytułu zarządzenia
  • 2011 (z dnia: 18.08.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Dodanie zarządzeń
  • 2011 (z dnia: 19.08.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. ”Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr. 108 Stróże-Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007-2013”.
  • VI Kadencja Rady Gminy (z dnia: 23.08.2011)
    powód wprowadzenia zmiany:
    Sesja Rady Gminy - 28 września 2011r.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 23.08.2011
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 43 254