RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 29.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 10.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 12.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 16.04.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach Przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowości Czeluśnica, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Wybory (z dnia: 11.03.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XXV/167/2012 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Uchwała Nr XXVII/183/2012 w sprawi: podziału Gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 27.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 • Gospodarka nieruchomościami (z dnia: 03.09.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o wynikach Przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Wybory (z dnia: 16.08.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2014/2015 (z dnia: 07.01.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wybory
 • Wybory (z dnia: 16.09.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr IX/67/2015 w sprawie: zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Ochrona danych osobowych (z dnia: 29.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z transmitowania i utrwalania sesji Rady Gminy Tarnowiec obowiązująca od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Gminy w 2018 r.
 • Ochrona danych osobowych (z dnia: 20.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnowiec
 • Wybory (z dnia: 31.07.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XLIV/296/2018 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; Uchwała Nr XLIV/297/2018 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich (z dnia: 24.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wyniki wyborów
 • Ochrona danych osobowych (z dnia: 09.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Klauzula informacyjna od 25.05.2018 r.
 • 2008 (z dnia: 11.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przesunięcie w menu
 • Strona testowa (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  test
 • Transmisje Sesji Rady Gminy (z dnia: 19.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  II Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 29.11.2018 r.
 • Transmisje Sesji Rady Gminy (z dnia: 29.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  I Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 19.11.2018 r.
 • Transmisje Sesji Rady Gminy (z dnia: 29.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z transmitowania i utrwalania sesji Rady Gminy Tarnowiec obowiązująca od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Gminy w 2018 r.
 • Transmisje Sesji Rady Gminy (z dnia: 29.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  II Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 29.11.2018 r.
 • Transmisje Sesji Rady Gminy (z dnia: 29.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  II Sesja Rady Gminy Tarnowiec - 29.11.2018 r.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi (z dnia: 16.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zz
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi (z dnia: 18.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie: określenia trybu realizacji zadań samorządu gminy Tarnowiec z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie małych zleceń.
 • Konsultacje społeczne (z dnia: 11.04.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Tarnowiec dotyczących projektów statutów sołectw.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 11.04.2018
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 52 973