RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Zarządzenia Wójta - 2019 rok (z dnia: 07.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Tytuł
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 22.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 23.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 20 sierpnia 2019 roku.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 23.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I oraz Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 06.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o obwodach głosowania
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 09.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o losowaniu członków komisji obwodowych.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 16.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  POSTANOWIENIE NR 225/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 20.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarejestrowani przez Okręgową Komisję Wyborczą w Krośnie kandydaci w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 04.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory Parlamentarne 2019 (z dnia: 04.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Tarnowiec
 • 2020 (z dnia: 29.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Opienie
 • 2020 (z dnia: 29.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr XVIII/111/2019 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec; Uchwała Nr XVIII/112/2019 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok:
 • 2020 (z dnia: 07.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr 6/5/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2020 rok. Uchwała Nr 6/6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
 • 2020 (z dnia: 17.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 86/2020 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.
 • Polityka Gminy (z dnia: 05.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana strategii
 • Plan zamówień (z dnia: 05.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2019
 • Plan zamówień (z dnia: 14.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2020
 • 2020 (z dnia: 03.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2020r.
 • 2020 (z dnia: 15.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lubnie Szlacheckim.
 • 2020 (z dnia: 24.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
 • 2020 (z dnia: 24.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021
 • 2020 (z dnia: 24.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 9/2020 w spranie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2020 roku. Zarządzenie Nr 10/2020 w spranie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku.
 • 2020 (z dnia: 24.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 91/2016 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 18.10.2016 r. dotyczącego zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Tarnowiec i jej jednostkach budżetowych.
 • 2020 (z dnia: 24.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie:planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec
 • 2020 (z dnia: 31.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 31.01.2020
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 66 883