RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • 2020 (z dnia: 24.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
 • 2020 (z dnia: 24.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021
 • 2020 (z dnia: 24.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 9/2020 w spranie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2020 roku. Zarządzenie Nr 10/2020 w spranie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku.
 • 2020 (z dnia: 24.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 91/2016 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 18.10.2016 r. dotyczącego zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Tarnowiec i jej jednostkach budżetowych.
 • 2020 (z dnia: 24.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie:planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec
 • 2020 (z dnia: 31.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2020 (z dnia: 03.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  W sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 10.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • 2020 (z dnia: 10.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2020 (z dnia: 11.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  17
 • 2020 (z dnia: 11.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2020 (z dnia: 19.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 19.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacje
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 20.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarzadzenia
 • 2020 (z dnia: 24.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2020 roku.
 • 2020 (z dnia: 26.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2020 (z dnia: 10.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 10.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 9 kwietnia 2020 roku, podanie do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
 • 2020 (z dnia: 10.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie: zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Gminy.
 • 2020 (z dnia: 16.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2020 roku.
 • 2020 (z dnia: 18.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec.
 • 2020 (z dnia: 31.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • 2020 (z dnia: 03.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zarządzenia
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 09.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 kwietnia 2020 r.
 • Wybory Prezydenta RP - 2020 (z dnia: 14.04.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 14.04.2020
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 65 189